Wir stellen uns vor...

Am 1. Juli 1966 wurde unser Chörli von 14 Jodlerfreunden im Restaurant Diemerswil gegründet.

Hans Ledermann
Dirigent / 2. Jodler
Robert Hachen
1. Bass
Robert Jost
1. Bass
     
Walter Schmidiger
1. Bass
Heinz Zurbuchen
1. Bass
Hans Christen
2. Bass
     
Rolf Jegerlehner
2. Bass
Erwin Jenni
2. Bass
Walter Tschannen
2. Bass
     
Caroline Allemann
1. Jodlerin
Christina Dauwalder
1. Jodlerin
Therese Kläy
1. Jodlerin
     
Gabi Marti
1. Jodlerin 
Jakob Grogg
1. Tenor
Peter Jenni
1. Tenor
     
Michael Müller
1. Tenor
Hans Stettler
1. Tenor
Willi Mosimann
2. Tenor
     
 
Hans Walther
2. Tenor
Paul Walther
2. Tenor
 
     

 

 Copyright © 2013-2019 by Jodlerchörli Diemerswil